Om Ibsenprisen

Ibsenprisen er Skien kommunes pris og Norges eneste dramatikkpris. Den ble delt ut første gang i 1986.

Ibsenprisen er på kr 150.000,- og en statuett av Nina Sundbye. Prisen deles ut på bakgrunn av en dramatisk tekst som har hatt urpremiere eller norgespremiere ved et profesjonelt norsk teater i løpet av kalenderåret 2017. Juryen kan velge å gi prisen for et samlet dramatisk forfatterskap.

 

Fullstendige vedtekter for Ibsenprisen 2018

1. Ibsenprisen er opprettet til fremme av norsk dramatikk.

2. Prisen er på kr. 150 000, stilt til disposisjon av Skien kommune, samt en Ibsen-statuett av billedhuggeren Nina Sundbye, også denne fra Skien kommune.

3. Prisen kan hvert år deles ut til en dramatisk tekst som i løpet av siste kalenderår har hatt urpremiere eller norgespremiere ved et profesjonelt norsk teater. Urpremierer må finne sted i Norge. Juryen kan velge å gi prisen til et samlet dramatisk forfatterskap. Prisvinneren må bo eller virke i Norge. Juryens avgjørelse skal begrunnes.

4. Prisen deles ut i Skien i forbindelse med Ibsens førdelsdag, i 2018 onsdag 21. mars.

5. Juryen består av 6 medlemmer - 1 representant fra hver av følgende organisasjoner:

Norsk kritikerlag, seksjon for teater, musikk og dans

Norsk dramaturgforum

Norsk Sceneinstruktørforening

Norsk teaterlederforum

Kunsthøgskolen i Oslo

Skien kommune v/Teater Ibsen

Juryen velger selv sin leder.

Juryens medlemmer velges for to år av gangen, men kan gjenoppnevnes for ytterligere to år.

Juryen er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede

Juryen honoreres etter fastsatte satser

6. Prisen administreres av Skien kommune v/kultursjefen
 

Juryens medlemmer for 2018

- Norsk dramaturgforum: Njål Helge Mjøs (leder)

- Norsk kritikerlag : Karen Frøsland Nystøyl

- Norsk Sceneinstruktørforening: Anne-Karen Hytten

- Norsk teaterlederforum: Erik Schøyen

- KHIO: Gianluca Iumiento

- Skien kommune v/Teater Ibsen: Thomas Bye

Ibsenprisen jury

Juryen for Ibsenprisen er satt sammen av representanter fra:
Norsk Kritikerlag-seksjon for teater, musikk og dans, Norsk Dramaturgforum,
Norsk Sceneinstruktørforening, Norsk Teaterlederforum, KHIO og Skien kommune/Teater Ibsen.

Njål Helge Mjøs

Njål Helge Mjøs (juryleder) er dramaturg, uteksaminert fra A.R.T./MXAT Institute for Advanced Theatre Training at Harvard University i 2008. Fra 2009 til 2012 arbeidet han fast ved Rogaland teater med bearbeidelser og oversettelse. Han har siden vært knyttet til Nationaltheatret og er for tiden leder av Norsk dramaturgforum.

Anne- Karen Hytten

Anne-Karen Hytten er frilans sceneinstruktør og har siden 1980 arbeidet på de fleste av landets scener. Hun har vært kunstnerisk leder for Oslo Nye Dukketeatret, og er også medlem av Dramatikerforbundet. Hytten mottok i 2008 Heddaprisen for sin regi av Henrik Ibsens Vildanden. Hun sitter i juryen som representant for Norsk Sceneinstruktørforening.

Erik Schøyen

Erik Schøyen har en master i drama/teater fra NTNU i Trondheim. Han har arbeidet som prosjektleder og instruktør som frilanser og bl.a. på Trøndelag Teater. Schøyen var ansatt som dramaturg/instruktør ved Oslo Nye Teater fra 2010-2014, og arbeider nå som teatersjef ved Haugesund Teater. Han representerer Norsk Teaterlederforum i juryen.

Thomas Bye

Thomas Bye er skuespiller og dramatiker, og ble uteksaminert ved Statens Teaterhøgskole i 2004. Han har blant annet jobbet ved Teater Ibsen, Det Norske Teateret og Malmø Stadsteater. Han har skrevet flere skuespill, i all hovedsak om norske justismord. Han ble i 2015 ansatt som sjef ved Teater Ibsen og sitter i juryen som representant for teateret og Skien kommune.

Gianluca Iumiento

Gianluca Iumiento er italiensk skuespiller, utdannet ved den statlige filmskolen Centro Sperimentale di Cinematografia i Roma.Iumiento har siden 2000 arbeidet som både skuespiller og regissør i film og tv og ved en rekke institusjonsteatre. Han er vært tilsatt som fagansvarlig for skuespillerutdannelsen ved KHiO siden januar 2012.              I 2016-2017 spilte han rollen som ”Asle” i urpremieren av Jon Fosses dramatiserte roman Det er Ales ved Piccolo Teatro di Milano og Det Norske Teatret. Han har etablert og kuratert to skuespillerfestivaler; Metodi Festival i Italia og Oslo International Acting Festival i Norge. Iumiento sitter i juryen for Kunsthøgskolen i Oslo.

Karen Frøsland Nystøyl

Karen Frøsland Nystøyl er teaterkritiker i NRK. Hun er utdannet innen musikk, litteratur og drama- og teaterkommunikasjon fra henholdsvis Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo. Hun har også arbeidet som programleder i NRK Super. Nystøyl skriver i tillegg for Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift, Periskop og avisen Vårt land, for sistnevnte er hun litteraturkritiker med vekt på barne- og ungdomslitteratur. I perioder underviser hun ungdomsskoleelever i kritikk gjennom Den kulturelle skolesekken. Hun sitter i juryen som representant for Norsk kritikerlag.