Om Ibsenprisen

Ibsenprisen er Skien kommunes pris og Norges eneste dramatikerpris. Den ble delt ut første gang i 1986.

Ibsenprisen er på kr 150.000,- og en statuett av Nina Sundbye. Prisen deles ut på bakgrunn av en dramatisk tekst som har hatt urpremiere eller norgespremiere ved et profesjonelt norsk teater i løpet av kalenderåret 2016. Juryen kan velge å gi prisen for et samlet dramatisk forfatterskap.

 

Fullstendige vedtekter for Ibsenprisen 2017

1. Ibsenprisen er opprettet til fremme av norsk dramatikk.

2. Prisen er på kr. 150 000, stilt til disposisjon av Skien kommune, samt en Ibsen-statuett av billedhuggeren Nina Sundbye, også denne fra Skien kommune.

3. Prisen kan hvert år deles ut til en dramatisk tekst som i løpet av siste kalenderår har hatt urpremiere eller norgespremiere ved et profesjonelt norsk teater. Urpremierer må finne sted i Norge. Juryen kan velge å gi prisen til et samlet dramatisk forfatterskap. Prisvinneren må bo eller virke i Norge. Juryens avgjørelse skal begrunnes.

4. Prisen deles ut i Skien i forbindelse med Ibsens førdelsdag, 20. mars.

5. Juryen består av 6 medlemmer - 1 representant fra hver av følgende organisasjoner:

Norsk kritikerlag, seksjon for teater, musikk og dans

Norsk dramaturgforum

Norsk Sceneinstruktørforening

Norsk teaterlederforum

Universitetet i Oslo / Kunsthøgskolen i Oslo

Skien kommune v/Teater Ibsen

 

Juryen velger selv sin leder.

Juryens medlemmer velges for to år av gangen, men kan gjenoppnevnes for ytterligere to år.

Juryen er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede

Juryen honoreres etter fastsatte satser

 

6. Prisen administreres av Skien kommune v/kultursjefen

 

Juryens medlemmer for 2017

- Norsk kritikerlag : Anette Therese Pettersen (leder)

- Norsk dramaturgforum: Njål Helge Mjøs

- Norsk Sceneinstruktørforening: Anne-Karen Hytten

- Norsk teaterlederforum: Erik Schøyen

- Universitetet i oslo: Siren Leirvåg

Skien kommune v/Teater Ibsen: Thomas Bye

Ibsenprisen jury

Juryen for Ibsenprisen er satt sammen av representanter fra:
Norsk Kritikerlag-seksjon for teater, musikk og dans, Norsk Dramaturgforum,
Norsk Sceneinstruktørforening, Norsk Teaterlederforum, UiO og Skien kommune/Teater Ibsen.

Siren Leirvåg

Siren Leirvåg er universitetslektor ved Universitetet Oslo med teatervitenskap som fag. Hun har tidligere publisert artikler og bøker om scenekunst nasjonalt og internasjonalt. Hun sitter i juryen for universitetet i Oslo.

Anette Therese Pettersen

Anette Therese Pettersen har en master i teatervitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun er teaterkritiker og skribent, og skriver blant annet for Klassekampen, Norsk Shakespeare- og Teatertidsskrift og Scenekunst.no. Pettersen er leder av juryen og sitter som representant for Norsk Kritikerlag, seksjon for teater, musikk og dans.

Njål Helge Mjøs

Njål Helge Mjøs er dramaturg, uteksaminert fra A.R.T./MXAT Institute for Advanced Theatre Training at Harvard University i 2008. Fra 2009 til 2012 arbeidet han fast ved Rogaland teater med bearbeidelser og oversettelse. Han har siden vært knyttet til Nationaltheatret og er for tiden leder av Norsk dramaturgforum.

Anne- Karen Hytten

Anne-Karen Hytten er frilans sceneinstruktør og har siden 1980 arbeidet på de fleste av landets scener. Hun har vært kunstnerisk leder for Oslo Nye Dukketeatret, og er også medlem av Dramatikerforbundet. Hytten mottok i 2008 Heddaprisen for sin regi av Henrik Ibsens Vildanden. Hun sitter i juryen som representant for Norsk Sceneinstruktørforening.

Erik Schøyen

Erik Schøyen har en master i drama/teater fra NTNU i Trondheim. Han har arbeidet som prosjektleder og instruktør som frilanser og bl.a. på Trøndelag Teater. Schøyen var ansatt som dramaturg/instruktør ved Oslo Nye Teater fra 2010-2014, og arbeider nå som teatersjef ved Haugesund Teater. Han representerer Norsk Teaterlederforum i juryen.

Thomas Bye

Thomas Bye er skuespiller og dramatiker, og ble uteksaminert ved Statens Teaterhøgskole i 2004. Han har blant annet jobbet ved Teater Ibsen, Det Norske Teateret og Malmø Stadsteater. Han har skrevet flere skuespill, i all hovedsak om norske justismord. Han ble i 2015 ansatt som sjef ved Teater Ibsen og sitter i juryen som representant for teateret og Skien kommune. Bye har permisjon fra juryen i 2016.