Ibsenprisen 2014

Johan Harstad fikk mandag 22. september Den Nasjonale Ibsenprisen 2014 for stykket OSV.

 

Juryens begrunnelse
«Harstads monumentale og ambisiøse OSV., trekker rystende paralleller mellom etterkrigstidens kriger. Gjennom en fotografs observerende blikk iakttas krigen som konsept, begrep og tilstand. I OSV. demonstrerer Harstad hvordan teatret kan være et diskusjonsrom for store temaer, uten at de mister sin kompleksitet. Som et forslag til et nåtidig historisk drama tematiseres krigens kynisme og medienes (herunder også teatrets) maktesløshet stilt overfor den. OSV. er et kompromissløst verk, som er umulig å forholde seg likegyldig til.»

Det var tre nominerte til årets Ibsenpris. Foruten Harstad var Lisa Lie nominert for stykket Blue Motell og Malmfrid Hovsveen Hallum for stykket Rekonstruksjoner.

PHOTO: foto: Max Emanuelson