Vinner Ibsenpris 2015

Vinner av Den Nasjonale Ibsenprisen for 2015 ble Cecilie Løveid for stykket Visning. Løveid mottok 150 000 kroner og en statuett av Nina Sundbye under en festaften i Skien 14. oktober.

Løveid mottar statuetten og prispenger av ordfører i Skien kommune Hedda Foss Five. Kveldens konferansier var Ellen Horn.

 

Juryens begrunnelse
Løveid har selv uttalt om de kvinnelige karakterene i sine skuespill at de gjerne har ambisjoner, men at de samtidig befinner seg i veldig snevre rom. Slik er det også med karakteren Julie i Visning. Hun har mistet sin ektemann, og skuespillet følger hennes sorgprosess. Hvordan håndtere noe som er så forferdelig at man ikke egentlig kan mestre det? Hva har man igjen i et totalt skipbrudd? Visning tar oss med på et tvingende nødvendig forsøk på å skape seg et nytt liv. Løveids lange forfatterskap har kommet til uttrykk gjennom både prosa, dramatikk, lyrikk og barnebøker. Løveids styrke er at hun anvender de samme språklige strategiene innenfor ulike uttrykk. Skuespillene hennes er fylt av poetiske passasjer, og i prosaen og poesien finner man tilløp til replikker og dramatikk. Med Visning har Løveid delvis forlatt en postmoderne posisjon, men med hennes språklige presisjon skildres sosiale relasjoner og maktkamper stramt og effektivt.