VINNER IBSENPRIS 2016

Vinner av den nasjonale Ibsenprisen 2016 ble Mette Edvardsen for "We to be". Prisen ble utdelt under en festaften i Skien 17. mars. Vinneren får 150.000,- kroner og en statuett av Nina Sundbye.

 

Mette Edvardsen hadde ikke selv anledning til å være tilstede da hun er opptatt med prosjekter i Sydney. Runa Skolseg mottok prisen på vegne av vinneren.

Juryens begrunnelse:
Mette Edvardsens "We to be" er en metatekst som benytter seg av teatersituasjonen som dramatisk utgangspunkt. Edvardsen fletter fiksjon og virkelighet sammen i en kompleks og presis om og med scenerommet, dets publikum og selve teateret som situasjon. Sceneteksten kan ses på som et kunstprosjekt som forsker i og på tid og rom, nærmere bestemt teateret black boxen. "We to be" er lokal gjennom sin her og nå forankring, men knytter seg samtidig til et globalt rom og en internasjonal scenekunstkontekst ved å være skrevet på engelsk. Nettopp språkets musikalitet er slående sterk og ordvalgene er presise. "We to be" springer ut fra Edvardsen som aktiv koreograf og danser, men juryen finner at teksten samtidig rommer et stort tolknings- og realiseringspotensiale utover henne som scenekunstner.